Olika typer av konferenser

Att beskriva vad är konferens är kan kanske låta enkelt men sanningen är att om man frågade flera olika personer vad en konferens är så skulle man antagligen få flera olika svar på frågan. Detta beror delvis på att det finns så många olika typer av konferenser så vad en konferens är beror på vilken typ av konferens det är man menar. För att enkelt ändå förklara vad en konferens är så kan man förklara det som att det är ett slags möte där man träffas för att ha ett samtal och byta idéer med varandra. En konferens har man vanligen tillsammans med de man jobbar tillsammans med men kan också handla om att man träffar folk från andra företag. Alla konferenser ser inte likadana ut utan det finns många olika typer av konferenser så vilka typer av konferenser finns det egentligen?

Från telefonkonferens till workshop

Telefonkonferens är ett slags möte som sker via telefon och är alltså ett visuellt möte. De som deltar i mötet kan vara tillsammans i en grupp men då mötet sker via telefon så är det också möjligt för deltagarna att vara på olika platser under mötet. Att ha en konferens via telefon är vanligt om deltagarna befinner sig på olika platser i landet eller till och med i olika länder och därför har svårt att träffas.

Från telefonkonferens till workshop

Videokonferens liknar telefonkonferens på många sätt men det finns vissa skillnader. Den stora skillnaden är att mötet sker över video vilket innebär att deltagarna kan se varandra trotts att de inte befinner sig på samma ställe. Presskonferens är ett möte som journalister brukar besöka inför att en stor nyhet ska berättas. Journalisterna brukar därför bli inbjudan till konferensen av bland annat organisationer när de har något att berätta som de vill ska bli en nyhet i tidningar och på webben.

Seminarium är ett slags möte som man brukar använda sig av när man studerar. På ett seminarium brukar huvudfokuset vara att man tillsammans med andra ska lösa ett problem detta genom att ha ett samtal med de andra deltagarna. Bra att ha koll på som student är därför att ett seminarium alltså inte alls är samma sak som en föreläsning. Konvent är ett slags möte som vanligen brukar ske under ungefär samma tidpunkt varje år. Det som sticker ut med ett konvent jämförelse med andra konferenser är att ett konvent är en slags sammankomst som existerar för att locka till sig en speciell grupp med folk, det vill säga nischkunder. Exempelvis så kan folk som har samma hobby samlas på ett konvent då hela konventet handlar om just den hobbyn. Vanligt är att konventen är inriktade på popkultur av olika slag.

Workshop eller arbetsseminarium som det ofta också brukar kallas för är en slags sammankomst där syftet med mötet är att gruppen som deltar i workshoppen ska lära sig något nytt tillsammans med andra. Tanken är alltså att man under några dagar ska utbilda sig inom ett visst område. Det är vanligt att en workshop går ut på att gruppen tillsammans ska lösa ett problem.