Konferenser som ändrade världen, Jaltakonferens

Vissa möten och konferenser har ändrat enskildas liv medan andra konferenser har förändrat världshistorien och världens invånare. Denna artikel kommer att handla om Jaltakonferensen, en av världens kanske viktigaste konferenser som förändrade Europa men också världen, till det bättre ska naturligtvis tilläggas. Under själva Jaltakonferensen diskuterades Europas framtid där man planerade Europas öde efter att man skulle ha besegrat Adolf Hitler och det nazistiska Tyskland. Men man kom också fram till att skapa en organisation som skulle verka för reden och förhindra framtida krig och oroligheter och denna organisation kom att bli självaste Förenta Nationerna, FN.

Möten som förändrar en hel värld

I början på 1945 låg hela Europa i krig och det nazistiska Tyskland började att förlora mer och mer av tidigare vunnen mark och den tyska armén blev allt mer svagare. Man visste att Tyskland snart skulle kapitulera eller övervinnas men vad skulle ske efter det? Under hela det andra världskriget så var Europa en plats där många olika var inbladade och där många hade ett intresse. Dem största intressenterna var naturligtvis USA tillsammans med Storbritannien samt Sovjetunionen. Då båda blocken ansågs sig ha bidragit till att kriget snart skulle ta slut så ville man naturligtvis få kompensationen över men också kontroll över Europa. USA och övriga västvärlden var rädd att den kommunistiska ledaren Josef Stalin skulle sprida kommunismen till övergå Europa och detta var man tvungen att stoppa.

Men om man återgår till den historiska Jaltakonferensen så var syftet att skapa ett möte där dem tre största ledarna skulle samlas och dessa var USA:s president Franklin D. Roosevelt, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill samt Sovjetunionens ledare Josef Stalin. Trots flera försök att samlas i ett västeuropeiskt land så valde man till slut att träffas i den annars lugna staden Jalta, på Krimhalvön i Sovjet. Mötet hölls i februari 1945,alltså innan det andra världskriget var slut och det var första gången dessa ledare träffades gemensamt vilket gav människor hopp och att kriget snart skulle ta slut. Som tidigare nämnt så var syftet att planera Tyskland men också andra Europeiska länders framtid. Man beslöt exempelvis om att Tyskland efter kriget skulle indelas i fyra olika zoner där Sovjetunionen skulle kontrollera den östa delen medan USA samt dem andra västmakterna skulle kontrollera den västra delen.

Man kom inte riktig fram över några detaljer så ledare var oense om mycket och då USA:s president inte var säker på Stalins egentliga agenda. Sovjetunionen gick med på att låta vissa länder som Jugoslavien och Polen att hålla demokratiska val och att Sovjet inte skulle blanda sig i deras inhemska politik, ett löfte som dock inte fullföljdes från Sovjets sida. Man kom också fram om att skapa en världsomfattande organisation som skulle fungera som ett ”världsparlament” där alla världens länder skulle vara representerade och där alla hade rätt att få sin röst hörd. Organisationen som man slipade på blev så småningom dem Förenta Nationerna och man kom också överens om att ”segerländerna” i det andra världskriget skulle ha vetorätt. Dessa länder var Frankrike, USA, Sovjet(senare Ryssland)och Storbritannien.  Konferensen var ett faktum även om många var kritiska till dem lika förslagen. En del av löftena gick igenom medan andra inte gjorde det. Med det visade också vad mjuk diplomati kan göra för att försöka att förändra världen i en positiv riktning.