Att hålla tal på en konferens

Skillnader på tal och tal

At hålla tal på en konferens kan skilja sig något från ett vanligt tal. Beroende på hur en väljer att se på vad som är vanligt. Ofta kanske tankarna förs till ett trevligt middagssällskap där de sällskapet dricker starka drycker och umgås muntert över en matbit till någon plingar i ett glas med ett bestick och ställer sig upp och talar. På så vis kan en konferens skilja sig på flera avseenden. I samma stil med ett middagssällskap kan åhörarna vara flera och budskapet vara av ensidig karaktär. Men konferensen kan anses något mer välordnad än ett spontant tal i en stimmig ateljé med människor fyllda med alkoholhaltig dryck. Ett tal på en konferens är oftast planerad med ett tydligt och ofta någorlunda viktigt budskap, för att exempelvis förbättra en situation. Här kan också många frågor dyka upp som rör en form av faktaområde. Den kanske största skillnaden på det spontana talet vid middagsbordet och på konferensen bör nog ändå vara den växlande mängd utrustning som kan finnas för konferenstalet. För konferenser är det vanligt att försöka paketera budskapet så tydligt som möjligt och med flera olika tekniker. Utöver själva talet så används ofta powerpoint. Det vill säga datorprogrammet där en snabbt kan lägga upp presentationer där texten ordnas i form av en punktlista och det går att lägga in bilder.

Att tala under konferensen

Att tala under konferensen

När det gäller retorik och tal så finns en hel uppsjö med tekniker en kan använda vid olika tillfällen för att få ett bra budskap beroende på ämne och situation. Råden här blir därför allmänna. Som vid alla tal kan det vara bra att planera presentationen. Det första som kan tas upp, som många gånger kan missas, är just tekniken. Att komma till konferenssalen i tid och kontrollera så att datorn går igång, att sladden har tillräcklig räckvidd till strömuttaget och att castingen till den vita duken fungerar är därför ett gott råd. Att göra powerpointen i god tid och tänka kring det som ska sägas är också bra. När en väl talar är det alltid bra att ha en hög och tydlig röst för att ge sken av självsäkerhet och kunnande i det som ska sägas. Att prata för snabbt är inte heller något som passar alla, varför det kan vara bra att ligga någonstans mitt emellan. En pekpinne att använda för att peka mot powerpointen för de punkter eller de bilder det pratas om kan göra det enklare för åhörarna att följa det som sägs. Det finns alltid olika sätt att se på tal det mesta. En syn som skulle kunna förespråkas, i alla fall i denna text är, att försöka känna ett lugn, att stilen en ska presentera på behöver vara jätteannorlunda än när en talar i stort. Det är troligen så att många åhörare tycker om spontanitet och att ens egen person kommer fram i talet. Detta kan också göra det enklare för den som talar att känna sig säker på det den gör och ska säga. I övrigt, att ha kul och känns glädje i att ge information, kan ge stöd åt vilket tal som helst.